Kategori: İşçi ve İşveren

0

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Ödeniyor?

İşsizlik maaşı; sosyal devlet anlayışı kapsamında 447 sayılı İşsizlik Maaşı Kanunu’nun usul ve esasları ile belirlenmiştir. Gerekli şartları yerine getiren herkese belirli bir süre boyunca düzenli şekilde ödenir. İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor sorusuna verilecek...

0

İşsizlik Maaşı Kaç Kez Alınabilir? 2 Kez Alınabilir mi?

İşsizlik sigortası; isteği dışında yaşanan sosyoekonomik nedenlerle geliri kesilen kişilerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kapsamında oluşturulan bir sigorta koludur. Söz konusu sigorta kapsamında kişilere ödenen maaş ise işsizlik sigortasıdır. Maaşlar 4447...

0

Askere Gidenler Tazminat Alabilir mi?

Türkiye’de her erkek vatan borcu gereği askerliğini yapmak zorundadır. Askere gidenlerin bir kısmı iş hayatına askere gitmeden önce başladığı için bu görev iş hayatlarını da yakından ilgilendiriyor. Askerlik Görevine Başlayanlar Tazminat Alabilir mi? Erkeklerin,...