Kategori: Genel

0

Özel Sektörde Verilen Babalık İzni Kaç Gündür? Erkeklere Doğum İzni

Babalık izni; iş yaşamının koşuşturmacası ve stresi altında yeni doğan bebeklerinin sevincini ve güzelliğini yaşayamayan babalar için yasalaştırılan muhteşem bir uygulamadır. Düzenleme, doğum sonrası karşılaşılan sorunların çözümü için gösterilen çabanın, yapılması gereken işlerin ebeveynlerin...

0

Brüt ve Net Ücret Nedir? Farkları Nelerdir?

Brüt ve net ücret kavramları, bordrolu çalışanların kafasını en çok kurcalayan kavramlar listesinde şüphesiz ilk sıralardadır. İş sözleşmelerinde, çalışanlara yapılan maaş ödemelerinin nasıl yapılacağı baştan bildirilir. Brüt ücret üzerinden bir işverenle el sıkışan çalışan,...

0

İbraname Nedir? Ne Zaman İmzalanır? İmzalamazsam Ne Olur?

İbraname; işçinin işten ayrılırken, iş hukukunun ve iş sözleşmesinin kendisine tanıdığı maddi tüm hakları aldığını gösteren belgeye verilen isimdir. İşçi ve işveren arasındaki hak ve alacakların düzenlenmesini sağlayan belgedir ancak belgenin hazırlanması süreci, gereklilikleri...

0

AGİ Bildirim Formu Örneği – Aile Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde vatandaşların sosyal haklarını korumak ve sosyal yaşantısında gerekli olan hizmetleri yerine getirmekle görevli bir kurumdur. Bu kuruma bağlı olarak işçi çalıştıran yerlerde çalıştığımızda sigortamız yapılır. Yapılan sigorta ile primler yatırılır...

0

Doğum İzni Raporu Nerelere Verilir? Doğum Raporu Örneği

Çalışma hayatında kadının varlığı gün geçtikçe daha da artıyor. Her sektörde üst kademelerde görebildiğimiz kadın çalışanlar fırsat eşitliği ve sosyal hakların kullanılabilirliği açısından da umut veriyor. Kadının iş hayatına kattıkları yadsınamaz iken yaradılışı gereği...

0

Yurtdışı Emeklilik Şartları – Türkiye’den Nasıl Emekli Olunur?

Çalışanların en önemli motivasyon kaynağı hiç şüphesiz yaptıkları iş karşılığı kazandıkları para kadar hatta belki bundan daha fazla, emekli olduklarında rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak haklara sahip olabilmeleridir. Başka bir ülkede yaşayan ve çalışan...

0

Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin %5 Kesinti İle Emeklilik

SGK’ya bağlı olarak hizmet veren veya üretim yapan iş yerleri çalıştırdıkları kişilere sigorta yaparak, çalıştıkları süre boyunca sigorta primi yatırır. Düzenli yatırılan sigorta primleri  çalıştığımız süre boyunca hastane hizmetlerinden indirimli faydalanmamızı, bunun yanında ilaç,...

0

Tüm Yönleri ile İş Kazası Bildirimi

5510 sayılı sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu kapsamınca “iş kazası, işçinin işyeri içinde yürütmekte olduğu işin niteliğinden dolayı veya işverene bağlı olarak çalışan sigortalının işverence görevlendirilmesi nedeniyle işyeri dışında olduğu zamanlarda, işverence sağlanan...