Yazar: Analiz Ekibi

0

İbraname Nedir? Ne Zaman İmzalanır? İmzalamazsam Ne Olur?

İbraname; işçinin işten ayrılırken, iş hukukunun ve iş sözleşmesinin kendisine tanıdığı maddi tüm hakları aldığını gösteren belgeye verilen isimdir. İşçi ve işveren arasındaki hak ve alacakların düzenlenmesini sağlayan belgedir ancak belgenin hazırlanması süreci, gereklilikleri...

0

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Ödeniyor?

İşsizlik maaşı; sosyal devlet anlayışı kapsamında 447 sayılı İşsizlik Maaşı Kanunu’nun usul ve esasları ile belirlenmiştir. Gerekli şartları yerine getiren herkese belirli bir süre boyunca düzenli şekilde ödenir. İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor sorusuna verilecek...

0

İşsizlik Maaşı Kaç Kez Alınabilir? 2 Kez Alınabilir mi?

İşsizlik sigortası; isteği dışında yaşanan sosyoekonomik nedenlerle geliri kesilen kişilerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kapsamında oluşturulan bir sigorta koludur. Söz konusu sigorta kapsamında kişilere ödenen maaş ise işsizlik sigortasıdır. Maaşlar 4447...

0

AGİ Bildirim Formu Örneği – Aile Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde vatandaşların sosyal haklarını korumak ve sosyal yaşantısında gerekli olan hizmetleri yerine getirmekle görevli bir kurumdur. Bu kuruma bağlı olarak işçi çalıştıran yerlerde çalıştığımızda sigortamız yapılır. Yapılan sigorta ile primler yatırılır...

0

SGK’ya Geriye Dönük Sigorta Yatırılır mı?

SGK, sosyal güvence birimlerinin ortak adıdır. SGK altında BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SSK işlemleri yapılır. Bu işlemler emekli olma, sigorta ödemesi, yapılandırma ve borçlanma ödemeleri şeklinde ifade edilir. Hayatı boyunca çalışan her insan emekli...

0

Doğum İzni Raporu Nerelere Verilir? Doğum Raporu Örneği

Çalışma hayatında kadının varlığı gün geçtikçe daha da artıyor. Her sektörde üst kademelerde görebildiğimiz kadın çalışanlar fırsat eşitliği ve sosyal hakların kullanılabilirliği açısından da umut veriyor. Kadının iş hayatına kattıkları yadsınamaz iken yaradılışı gereği...

0

Askere Gidenler Tazminat Alabilir mi?

Türkiye’de her erkek vatan borcu gereği askerliğini yapmak zorundadır. Askere gidenlerin bir kısmı iş hayatına askere gitmeden önce başladığı için bu görev iş hayatlarını da yakından ilgilendiriyor. Askerlik Görevine Başlayanlar Tazminat Alabilir mi? Erkeklerin,...

0

SGK Gözlük İçin Ne Kadar Ödüyor?

Gözlerinde problem olan kişiler çoğu zaman gözlük takmak zorundadır. Gözlük kullanmak birçok insana zor gelir. Buna alternatif olarak kontakt lensler kullanılır. Bazı göz problemleri (miyop, astigmat gibi) zamanla ciddiyeti artan hastalıklardır. Bu durumda kişilerin...