Aylık Arşiv: Mart 2018

0

İbraname Nedir? Ne Zaman İmzalanır? İmzalamazsam Ne Olur?

İbraname; işçinin işten ayrılırken, iş hukukunun ve iş sözleşmesinin kendisine tanıdığı maddi tüm hakları aldığını gösteren belgeye verilen isimdir. İşçi ve işveren arasındaki hak ve alacakların düzenlenmesini sağlayan belgedir ancak belgenin hazırlanması süreci, gereklilikleri...

0

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Ödeniyor?

İşsizlik maaşı; sosyal devlet anlayışı kapsamında 447 sayılı İşsizlik Maaşı Kanunu’nun usul ve esasları ile belirlenmiştir. Gerekli şartları yerine getiren herkese belirli bir süre boyunca düzenli şekilde ödenir. İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor sorusuna verilecek...

0

İşsizlik Maaşı Kaç Kez Alınabilir? 2 Kez Alınabilir mi?

İşsizlik sigortası; isteği dışında yaşanan sosyoekonomik nedenlerle geliri kesilen kişilerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kapsamında oluşturulan bir sigorta koludur. Söz konusu sigorta kapsamında kişilere ödenen maaş ise işsizlik sigortasıdır. Maaşlar 4447...

0

AGİ Bildirim Formu Örneği – Aile Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde vatandaşların sosyal haklarını korumak ve sosyal yaşantısında gerekli olan hizmetleri yerine getirmekle görevli bir kurumdur. Bu kuruma bağlı olarak işçi çalıştıran yerlerde çalıştığımızda sigortamız yapılır. Yapılan sigorta ile primler yatırılır...